Новини

Спорно решение: КС отмени необжалваемостта на Общите устройствени планове

  16.10.2020 12:15  
Спорно решение: КС отмени необжалваемостта на Общите устройствени планове

Могат да обжалват само засегнати граждани и юридически лица.

Граждани и фирми, чиито интереси са пряко засегнати от Общите устройствени планове приети от общините, вече ще могат да ги обжалват по реда на Административният кодекс. Това се казва в Решение 14 от 15 .10 2020 година на Конституционния съд.

Съдът бе сезиран от Висшия адвокатски съвет през март тази година. Докладчик по делото е бившият Омбудсман и бивш Председател на ВАС, Константин Пенчев.

Съдиите са приели, че въведените в чл.215 ал. 6 текстове от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ нарушават правата на гражданите, регламентирани в чл.120 от Конституцията на Република България.

Това е втори, но този път успешен, опит за отпадане на необжалваемостта на ОУП. След това  решението на КС следва Парламента да се съобрази с него и промени ЗУТ съгласно мотивите, които са неразделна част от Решението.

Народното събрание трябва да приеме такива текстове, които да се основават на решението на КС, но същевременно да не се допускат злоупотреба с права , каквато тенденция има в България. Защото може да има огромна опасност ОУП да се обжалват и делата да се  проточват години наред и никога да не влязат в сила.

Досега единствената правна възможност беше да се обжалват Оценките за въздействие върху околната среда/ОВОС/ и екологичните оценки /ЕО/, които са неразделна и задължителна част от ОУП.

Недобросъвестни граждани, а и неправителствени организации често злоупотребяват, като срещу минимална такса от 5 и 10 лева използвайки тази възможност и сега бавят и провалят ОУП на много общини, което затруднява работата им и отблъсква  инвеститори.

Задължително в предстоящото изменение на ЗУТ трябва да се заложат срокове за решаване на  делата за ОУП. Със сигурност общините ще са недоволни от това решение, но ще трябва да се съобразят с него./ ekonovini.bg