Новини

Почти на финала: С голямо мнозинство ЕП зове Съвета на ЕС да пусне България в Шенген

  18.10.2022 18:20  
Почти на финала: С голямо мнозинство ЕП зове Съвета на ЕС да пусне България в Шенген

Европейският парламент призова днес Съвета на ЕС да гласува до края на годината решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. Резолюцията бе подкрепена с 547 гласа "за", 49 бяха против, а 43 евродепутати се въздържаха.

Вчера Европейската комисия обяви, че България, Румъния и Хърватия са изпълнили условията за присъединяване към Шенген и призова, че е крайно време Съветът на ЕС да предприеме необходимите стъпки за това.

ЕП "изразява изумлението си" от това, че от 2011 г. Съветът на ЕС не е успял да вземе това решение, въпреки многократните призиви на евродепутатите и Европейската комисия. Отчита се, че още през 2011 г. двете държави бяха изпълнили всички необходими условия за пълното прилагане на законодателството за Шенген.

ЕП настоятелно призовава Съвета на ЕС да предприеме всички необходими стъпки решението да бъде прието до края на 2022 г., като по този начин да отпаднат проверките на пътниците по всички вътрешни граници за двете държави в началото на 2023 година.

Евродепутатите приветстват факта, че Румъния и България тази година поканиха проверяващи от ЕС, за да се уверят отново в състоянието на границите, въпреки че държавите вече са изпълнили всички правни изисквания и няма основания за по-нататъшни оценки.

Допълва се, че приключването на процеса на оценка по Шенген за България и Румъния и готовността на двете страни да приложат изцяло шенгенското законодателство бяха потвърдени първоначално от експертите от работна група и в заключенията на Съвета на ЕС от 9 и 10 юни 2011 година.

На 8 юли 2011 г. Съветът на ЕС потвърди, че са изпълнени необходимите условия за защитата на данните, охрана на въздушните, сухопътните и морските граници, полицейското сътрудничество, Шенгенската информационна система, визите.

Как протече гласуването

От 49 евродепутати, гласували "против" резолюцията, 31 са от групата на "Идентичност и демокрация". Осем представители от групата на независимите евродепутати също са гласували "против". От Партията на европейските консерватори и реформисти шест евродепутати са гласували "против".

От 43 "въздържали се" от гласуването евродепутати, 21 отново са от групата на "Идентичност и демокрация". Осем независими евродепутати също са гласували "въздържал се", а на трето място отново се нарежда Партията на европейските консерватори и реформисти със шест броя гласове "въздържал се".