Реакция

Обмислят въвеждане на такса задръстване

  29.11.2022 11:06  
Обмислят въвеждане на такса задръстване

Правен анализ ще проучи възможността дали в София може да се въведе зона с такса "задръстване". За целта общината е пуснала обществена поръчка, а срещу 70 хил. лв. фирмата победител ще трябва да предложи и нормативни промени, съобщи 24 часа. 

Фирмата победител ще трябва да определи „такса задръстване“ и „зона за таксуване на задръстванията“. Ще трябва да се проучат основни булеварди и улици на територията на София. Столична община иска конкретни предложения за събирането на такса "задръстване“ и начина на плащане за различните категории моторни превозни средства. Контролът ще трябва да се осъществява с автоматизирани технически средства или системи. Ясно описани да са и начините за налагане на санкциите, като един от тях е глобите да се налагат с електронен фиш. Освен това се искат и предложения за правна регламентация относно способите за връчване и обжалването на глоби и санкции.

В оценката на въздействието от въвеждане на зони за таксуване трябва да се посочат и социални, икономически, екологични и други ефекти, при отчитане състоянието на автомобилния парк (МПС на гражданите) и размера на възнагражденията в страната. Поръчката е по проекта INNOAIR: „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда”. Подобни такси "задръстване", които се заплащат за влизане с автомобил в централните райони има в Лондон. Като въвеждането й значително намали задръстванията.