Бизнес

780 лв. ще е минималната работна заплата от 1-ви януари 2023 г.

  29.12.2022 15:37  
780 лв. ще е минималната работна заплата от 1-ви януари 2023 г.

780 лева ще е минималната работна заплата от 1-ви януари 2023 година. Служебното правителство прие постановлението за определяне размерът на най-ниското възнаграждение. 

Вицепремиерът Лазар Лазаров обяви, че нарастването на годишна база е 20 на сто и напълно покрива годишното поскъпване на живота. От друга страна увеличението със 70 лева няма да повлияе на инфлацията у нас.

"Ние твърдим, че с този размер на минималната работна заплата, няма да се генерира и няма да има съществено влияние върху инфлационните процеси, но пък има компенсираща фукция, така че минималната работна заплата да може да изпълнява своите две функции - икономическа, като основен измерител на най-ниското заплащане в една икономика, и социален - да осигурява възможности на получаващите я да покриват основните си жизнени потребности", коментира Лазар Лазаров. 

Малко над 300 милиона лева ще е нетния ефект за бюджета за цяла година сочат изчисленията.