Бизнес

Правителството одобри допълнителни разходи за 172 млн. лв. по бюджета на МФ за 2022 г.

  29.12.2022 15:56  
Правителството одобри допълнителни разходи за 172 млн. лв. по бюджета на МФ за 2022 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., които са в размер на 172 милиона лева. Със средствата ще се финансират  фискални антиинфлационни мерки, но не се уточнява конкретика.

В мотивите към решението е посочено, че през тази година годишният темп на инфлация е следвал  тенденция на ускорение, като достигна най-високата си стойност от 15,6 % през септември. В съответствие с очакванията през следващите два месеца индексът се забавя до 14,3 % на годишна база през ноември. 

Водещ фактор за формиране на инфлацията в страната е било същественото поскъпване на суровините на международните пазари, и най-вече на енергоносителите, и техните преки и косвени ефекти.