Анализи Новини

МЗ промени закона за ТЕЛК

  25.01.2023 15:13  
МЗ промени закона за ТЕЛК

Служебният здравен министър Асен Меджидиев внесе повече яснота на брифинг в Министерски съвет за новата медицинска експертиза за хората с увреждания. Той обясни, че са се съобразили с всички искания на хората с увреждания. "Да не казвам думата "революционно", но промяната ще е в посока хората с увреждания да живеят и да бъдат осигурени много по-добре", коментира здравният министър. С наредбата има синхронизиране със Закона за здравето, като родители на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват болничен лист за временна нетрудоспособност, когато детето е върнато от училище поради карантина.

Има няколко промени в оценката на трайно намалената работоспособност и на вида увреждане в проценти, което ще доведе до по-справедливо оценяване на заболяването. Променя се и методиката за прилагане на оценката за трайно намалена работоспособност, степента и вида на трайното увреждане в проценти. Същественото е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка, а не както досега - само на водещото. Направените промени вече са предложени от организации на хора с увреждания и съгласувани от съответните експертни съвети на Министерство на здравеопазването и националната експертна лекарска колегия.

Предвижда се и възможността лицата, освидетелствани и преосвидетелствани в периода до влизане в сила на постановлението и които с него са определени по благоприятна оценка за увреждането, да имат правото да подават заявлението си за преосвидетелстване извън случаите по член 56, алинея 1 от Правилника за устройство и организацията на органите на медицинската експертиза. Не се предвижда срок за това преосвидетелстване, тъй като се очаква значителен интерес от хората с увреждания и съществува риск от допълнително забавяне на експертизата от страна на ТЕЛК комисиите и ограничаване във времето.

Всичко това ще ускори процеса по издаване на експертните решения, обяви Меджидиев.

Очаква се да има и промяна в ТЕЛК комисиите, като ще се даде възможност на много повече експерти в страната да оценяват и да правят експертиза. Ще бъдат поставени точно установени срокове за извършване на експертиза, а не както до момента се изчакаше за едно ТЕЛК решение.