Анализи

Съдът в Страсбург е осъдил България по 25 дела през 2022 г.

  27.01.2023 16:25  
Съдът в Страсбург е осъдил България по 25 дела през 2022 г.

През 2022 г. Европейският съд по правата на човека се е произнесъл по 62 дела срещу България. Това става ясно от годишния доклад на Съда, представен от председателя му Шифра O"Лиъри.

По 25 от тях ЕСПЧ е постановил осъдителни решения, установяващи нарушение. По две дела Съдът е заключил, че няма нарушения на Конвенцията. Решения за недопустимост на различни основания са обявени по 20 дела. По 10 жалби е постигнато приятелско споразумение, а по 5 е направена едностранна декларация от страна на държавата.

За сравнение, през 2021 г. решенията на ЕСПЧ срещу България са били общо 60, от които осъдителните са били 35.

През миналата година Съдът се е произнесъл общо по над 39 600 жалби, при близо 70 150 висящи жалби в края на 2021 г.

В края на 2022 г. броят на висящите жалби вече е 74 650, като 74% от тях се отнасят до пет държави. На първо място е Турция с около 20 100 жалби, следвана от Руската федерация с около 16 750, Украйна с около 10 400, Румъния с около 4800 и Италия с около 3550 жалби.

Срещу България има 539 висящи жалби за миналата година, разпределени на съдебен състав - приблизително колкото са били и през 2021 г.

Десетте държави членки с най-голям брой осъдителни решения са Русия, Украйна, Турция, Румъния, Молдова, Полша, Унгария, Хърватска и Италия, с която България дели деветото място.

Председателят на ЕСПЧ подчерта и политическите събития, белязали 2022 г. - агресията в Украйна, изключването на Русия от Съвета на Европа и оттеглянето ѝ от Европейската конвенция за правата на човека. Тя посочи, че тези изключително сериозни за Европа събития са имали важни правни последици и за Съда.