Новини Реакция

Прокуратурата ще проверява действията на държавата за ограничаване на инфлацията и ръста на цените

  09.03.2023 19:10  
Прокуратурата ще проверява действията на държавата за ограничаване на инфлацията и ръста на цените

Прокуратурата ще проверява дали действията на държавата за ограничаване на инфлацията и ръста на цените на основните стоки у нас не противоречат на закона. От обвинението са се самосезирали във връзка с медийни публикации за предприетите или предлаганите от държавни органи мерки. 

От обвинението спешно са изискали информация от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и Комисията за защита на потребителите. 

В зависимост от получените сведения прокурор ще прецени има ли необходимост от изискване на допълнителна информация и от други държавни органи.