Анализи

НАТО: 83% от българите искат държавата да отделя повече средства за отбрана

  21.03.2023 18:30  
НАТО: 83% от българите искат държавата да отделя повече средства за отбрана

83 на сто от българските граждани смятат, че страната ни трябва да отделя повече средства за отбрана. На обратното мнение са едва 8 на сто, а 9 на сто не могат да преценят. Това сочат данни от проучване на НАТО, включени в представения годишен доклад на Алианса за миналата година. 

България е похарчила за отбрана 1,54 на сто от своя брутен вътрешен продукт за 2022 г. или 2,481 милиарда лева, става ясно от доклада. Това я нарежда на 14-о място сред страните членки. Най-голям дял от своя БВП е изразходвала Гърция - 3,54%, а най-малък – Люксембург - 0,62%.

Според прогнозните данни, реалният БВП у нас през 2022 г е бил 61 милиарда долара, а на глава от населението – 9000 долара. Разходите на глава за отбрана са по 138 долара.

Военният персонал у нас през миналата година се е състоял от 27 400 души. Той включва както военнослужещи, така и цивилни, работещи в тази сфера.

22,63 на сто от разходите за отбрана у нас са били за оборудване, 56,77 на сто - за персонала, 4,75 на сто - за инфраструктура и 15,75 на сто - по други направления.

Засега едва 7 държави от алианса покриват целта разходите да достигат 2 на сто от БВП. България изпълнява поставената цел за поне 20 на сто дял на разходите за оборудване от общия национален бюджет за отбрана.