Анализи Новини

Безработицата падна под 5%

  19.05.2023 18:08  
Безработицата падна под 5%

В условията на глад за кадри във всички сектори безработицата спада до 4.4% през първото тримесечие на годината, като тя е с 0.4 процентни пункта по-ниска в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. Това показват данните за първото тримесечие на годината.

Общо безработните са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54%) са мъже и 62.1 хил. (46%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните намалява с 8.7 хил., или с 6.1%.

От всички безработни 12.4% са с висше, 57.7% - със средно, и 30% - с основно или по-ниско образование.

Продължително безработните са 70.3 хил., или 52.1% от всички безработни.

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие е 2.928 млн. - 1.545 млн. мъже и 1.382 млн. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите се увеличава с 2.1%.

Преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1.905 млн., или 65.1%, в индустрията - 871.4 хил. (29.8%), а 151.3 хил. (5.2%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4% (116.1 хил.) са работодатели, 7% (205.1 хил.) - самостоятелно заети без наети, 88.5% (2.590 млн.) - наети лица, и 0.6% (16.5 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите 1.992 млн. (76.9%) работят в частния сектор, а 598 хил. (23.1%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 67.6 хил., или 2.6% от наетите.