Анализи

НСИ: Населението на България ще намалее под 5 млн. до края на 2075 г.

  14.11.2023 13:53  
НСИ: Населението на България ще намалее под 5 млн. до края на 2075 г.

Националният статистически институт излезе с прогноза, от която става ясно, че населението на България  до 2075 г. ще намалее до 4 972 000 души, а хората на 65 г. и нагоре ще са 25,5%.

Демографските прогнози са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период, уточняват от НСИ.

Прогнозата е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Първият се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. Именно при този вариант до 2075 г. населението на страната ще намалее под 5 милиона. 

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.