Новини От мрежата

Екоминистерството е блокирало разширяването на ПАВЕЦ Чаира

  17.11.2023 14:24  
Екоминистерството е блокирало разширяването на ПАВЕЦ Чаира

Министерство на околната среда и водите миналата година обяви защитена зона по Натура, наречена Ниска Рила. В тази зона попада и язовир Яденица, който е част от проекта за разширение на ПАВЕЦ Чаира. Зоната е потвърдена и от Министерски съвет, съобщава Еко Новини.

 

Това решение означава, че намеренията на Министерство на енергетиката за модернизация и разширение на ПАВЕЦ Чаира няма как да се случат без задължителните процедури по Оценка за въздействие на околната среда и Оценка за съвместимост за зоните по Натура 2000.

 

Тези процедури продължават с години. Задължително ще бъдат обжалвани от зелени екологични организации. Сдружение "Риболовен клуб Балканка", който е част от зелената коалиция "За да остане природа в България", е против, и по всяка вероятност ще обжалва проекта. Съдебните дела ще продължат с години.

 

Това е така, защото ще се възстанови двуинстанционното съдебно обжалване за обектите от национално значение и сигурност, какъвто е ПАВЕЦ Чаира. Шансовете проектът да се случи в обозримо бъдеще са илюзионни.

 

Какво е зона Ниска Рила?

 

От над десетилетие зелени организации водят война с инвеститорите в зимния туризъм и ВЕЦ-овете. Един такъв случай е лифтът към Седемте рилски езера. За да се прекратят подобни проекти и нови лифтове в Рила, под натиска на екологични организации, преди 2 години се прие обявяването на "Защитена зона Рила буфер". В тази зона обект на опазване е рибата "главоч" и мечката. Но тези видове са в ограничена територия и имаше реална възможност някои от проектите за лифтове или ВЕЦ да се случат.

 

Затова зелени организации предприеха нова офанзива. Освен високите части на Рила, където е Националният парк, както и средните части, където е Рила буфер, се обособи Ниска Рила. В нея ще се опазват още 40 вида от флората и фауната. Основни цели за опазване са рибата главоч и кукумявка.

 

 

 

Реално цялата планина Рила влиза в различни видове защитени зони, в които са забранени за почти всички видове човешки дейности, спорт, пашуване и отглеждане на животни.

 

На 28 април 2022г. Националният съвет по биоразнообразие, под ръководството на тогавашния зам. министъра Тома Белев, приема, че в Ниска Рила ще се опазват още много допълнителни животински и растителни видове и местообитания.

 

 

 

В тази зона попада и язовир Яденица, който трябва да се разшири, за да може ПАВЕЦ Чаира да се превърне "най-голямата батерия в региона".

 

Това няма как да стане, след като Министерство на околната среда и водите е включило още 40 вида за опазване в зона Ниска Рила. Тоест всеки един квадратен метър от Ниска Рила е обект на опазване и всякакви дейности, особено строителство са забранени.

 

За министерство на енергетиката, за енергийната система на страната и енергийната сигурност този 100% екологичен проект е изключително важен. Kакто много често се случва, интересите на някои от зелените екологични организации са над тези на държавата и хората, какъвто е ПАВЕЦ" Чаира". Жалко е, че този така необходим проект, както и много други, няма да се случи, поради частни финансови и политически интереси на зелените.