Новини

Софийският университет запазва водещото си място в Рейтинговата система за 2023 г.

  01.12.2023 17:49  
Софийският университет запазва водещото си място в Рейтинговата система за 2023 г.

В 13-ото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2023 г. Софийският университет заема първо място в 22 професионални направления, в които обучава студенти.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема първо място в 22 професионални направления, в които обучава студенти - "Биологически науки", "Биотехнологии", "Икономика", "Информатика и компютърни науки", "История и археология", "Математика", "Науки за земята", "Обществени комуникации и информационни науки“, "Педагогика", "Педагогика на обучението по…", "Политически науки", "Право", "Психология", "Религия и теология", "Социални дейности", "Социология, антропология и науки за културата", "Теория и управление на образованието", "Туризъм", "Физически науки", "Филология", "Философия" и "Химически науки", в поредното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2022 г.

Рейтинговата система може да разгледате ТУК