Бизнес

Fibank предлага потребителски кредит с атрактивна лихва

   
Fibank предлага потребителски кредит с атрактивна лихва

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своитеклиенти потребителски кредит с атрактивна лихва от 4.15%и финансиране до 80 000 лв.

„Супер кредит“ се предлага с улеснена процедура за кандидатстване и срок за погасяване на кредита до 10 години.

Кредитът е подходящ за ремонт на жилище, заплащане наобучение, текущи битови задължения или при нужда отсредства за непредвидени плащания. Желаещите дакандидатстват могат да го направят и онлайн, без да дължаттакса за разглеждане на документи.

Със „Супер кредит“ от Fibank клиентите получават и редицадопълнителни предимства. Всеки от тях може да ползвазащита на кредита в случай на непредвидени житейскисъбития със застраховката "Спокойствие с FiHealth".

При одобрение за потребителски кредит, клиентите могат дасе възползват и от предварително одобрен овърдрафт подебитна карта в размер до 3 техни работни заплати, но неповече от 25% от размера на кредита, при 0% годишна лихваза първата година.